روستاي تركمان
همدان -ملایر - جوکار - روستای ترکمان 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

عکس پیری سریال مختارنامه

[ ۱٩ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

 

www.aksha.ir  تصاویر متحرک و زیبا ساز وبلاگ

بهاران خجسته باد
*
*
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشــت زد نغمـهٔ امید
به جوش آمدست خون درون رگ گیاه
بهار خجسته*فال خرامان رسـد ز راه
بهار خجسته*فال خرامان رسـد ز راه
*
به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا
به مردان تیزخشـم که پیکار می*کنند
به آنان که با قلم تباهـی دهـر را
به چشـم جهـانیـان پدیدار می*کنـند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد
*
و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل
به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست
نگون و گسسته باد، نـگون و گسسته باد
*
به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا
به مردان تیزخشـم که پیکار می*کنند
به آنان که با قلم تباهـی دهـر را
به چشـم جهـانیـان پدیدار می*کنـند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

[ ۱٦ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ] [ ترکمان ]

بسمه تعالی

 

در باغهای مناطق خشک، رطوبت و مواد غذایی مهمترین عوامل محدودکننده رشد و عملکرد درخت می باشند . گردو نیز

نظیر سایر درختان میوه مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاک جذب می کند . سیستم های خاک، در عرضه و تامین مواد

غذائی و نیازهای کلی و خاص درخت با هم متفاوت هستند بعبارت دیگر باغهای گردو در شرایط متفاوت از نظر حاصلخیزی

احداث شده اند . اغلب باغات گردو شهرستان کلات در داخل دره ها در تراسهای رودخانه ها و در دامنه ها در پدیمنتها

احداث شده اند . لذا در زیر قشر خاک زراعی این نواحی افق تجمع آهک وجود ندارد . انتقال تدریجی احداث باغهای گردو

به زمینهای حاشیه ای نیاز به عناصر غذائی را که غالبا" در این خاکها به مقدار کمی وجود دارند، افزایش داده است.

مقدمه

در من اطقی که گردو پرورش می یابد، تحقیق در رابطه با تغذیه آن از اولویت زیادی برخوردار است . این امر به چند دلیل

است. اول، افزودن صحیح عناصر غذایی به خاک بیشترین اثر را بر رشد و عملکرد دارد .دوم، با حذف یارانهای کودهای

شیمیائی ،کاربرد عناصر غذایی تقریبا " در تمام ب اغها پر هزینه ترین بخش در تولید سالانه محصول است . سوم، تغذیه صحیح

در تولید کیفی محصول و افزایش طول عمر و تولید پایدار درخت بسیار مهم است . مورد آخر توجه زیادی را به خود جلب

کرده است . چهارم، توجه به مسائلی مثل وجود نیترات در آبهای زیر زمینی که از نظر زیست م حیطی حایز اهمیت است

موجب شده تحقیقات در مورد روشهای مصرف کود که اثرات نامساعدی بر محیط زیست دارد، افزایش یابد.

گردو نیز نظیر سایر محصولات باغی معمولا بخشی از نیاز خود را از خاک کسب می کند و باقی آن باید از طریق مصرف

کود شیمیایی یا کود حیوانی تامین شود . اکثر سئوالها از مروجان و کارشناسان در مورد گردو این است که دریک خاک

معین کدام عنصر باید به کار رود و برای عملکرد مطلوب کمی و کیفی به چه عنصرو به چه مقدار از هر عنصر احتیاج است .

زیرا از 40 سال گذشته ارقام و پایه های جدید گردو بوجود آمده اند و ثانیا " باغهای گرد ودر اقلیمها و خاکهای مختلفی

احداث شده اند.

اقلیم، آب و هوا، نوع رقم و پایه مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد و میزان جذب عناصر غذایی هستند و از این طریق در

تغذیه محصول نقش دارند . اقلیم بطور مستقیم بر فیزیولوژی رشد وعملکرد و همچنین به طور غیر مستقیم بر مقدار عناصر

مورد نیاز موثر است زیرا تا حدود زیادی تعیین کننده خصوصیات خاک و فرآیندهای تشکیل خاک می باشد.

٢

بدون تردید، بزرگترین گام در جهت تغذیه صحیح گردودر 10 سال گذشته، پذیرش گسترده آنالیز برک به عنوان مبنایی

برای کاربرد عناصر غذایی، بوده است . این روش به سئواله ای "کدام" و "چقدر"پاسخ می دهد . درسطح بین المللی روشهایی

ابداع شده است که قابل اعتماد و قابل تکرار بوده و مهمتر از همه این که با این روشها وضعیت عناصر در گیاه و اثر متقابل

خاک و گیاه را با دقت می توان تعیین کرد . در بساری از کشورها این روش ها به طور وسیع مور د پذیرش قرار گرفته و

باغداران به استفاده از آنها ترغیب شده اند.

در خاکهای کم عمق که زیر قشرسطحی خاک لایه های فشرده یا آهکی وجود دارد، معمولا فسفر نخستین عنصر مورد نیاز

است. در 30 سال گذشته انتقال تدریجی احداث باغهای گردو به خاکهای سبکتر و اراضی حاشیه ای ب ا حاصلخیزی کم،

نیازبه عناصرپر مصرف ازت، پتاسیم، منیزیم که در این خاکها به مقدارکمی وجود دارند و در ثانی درباغهای متراکم در

مقایسه با دیگر باغها نیاز بیشتری به آنها دارد، را افزایش داده است.

در درخت گردو نگهداری مناسب عناصر غذایی معدنی برای حفظ مقادیر بالای فتوسنتز واجد اهمیت خواهد بود . تغذیه

گیاهی نقش مهمی را برای به تله انداختن نور در تبدیل(آسیمیلاسیون) کربن که با فتوسنتز ارتباط دارد، بازی می کند.

-1 ازت

تقریبا" در همه خاکهای زراعی مقدار ازت کم بوده و مهمترین عنصری است که به صورت کود شیمیایی در بسیاری از

خاکها به کار می رود.

2-1 اهمیت

ازت مهمترین ترکیب (جزئ) اسیدهای آمینه است که پروتئینها یا آنزیم های درگیر در هر دو فرآیند را می سازد . ازت برای

پرورش موفقیت آمیز گردو ضروری است ومهمترین عنصری است که در گردوکاری بصورت کود مصرف می شود . جایی

که عرضه این عنصر محدود باشد، عملکرد به نحو چشمگیری کاهش می یابد . ازت موجب افزایش مغز و نسیت مغز به کل

وزن میوه و درصد چربی مغز میوه می شود.

3 جذب وغلظت ازت - 1

200 کیلوگرم ازت در هکتار نیازمند هستند . مدیریت باغ، نوع – درختان بارور گردو برای تولید حداکثر میوه به جذب 150

خاک، سن درخت، میزان آب موجود تا حدود زیادی بر نیازهای ازت درخت گردو اثر دارد . در یک باغ که مقدار ازت

خاک آن کم باشد، اگر کود مصرف نشده باشد درخت ممکن است

در خرداد، درختان در برگ خود 3 درصد ازت برحسب ماده خشک دارند . با پیشرفت فصل رشد این مقدار به سرعت

کاهش می یابد (در پدیده انتقال درونی مواد غذایی در میان اندامهای درخت یا انتقال مجدد، صرف رشد میوه و پروتئین

سازی در آن می شود ). البته در زمینهای نامرغوب با حاصلخیزی کم که جذب مواد غذایی از خاک توسطدر آزمون بافت از برگهای وسط

درخت کم بوده و درختان باکمبود مواد غذایی مواجه هستند، نگهداری موا د غذایی در داخل درخت

در اولویت بوده و مواد غذایی داخل درخت کمتر از طریق میوه و ریزش برگها از درخت خارج می

شود و انتقال مجدد مواد غذایی نیز در بین اندامهای درخت کم می باشد .

تاج درخت نمونه برداری می شود . برای نمونه برداری از برگچ ه های انتهایی برگ مرکب که بر روی سیخکها یا وسط شاخه

های با رشد متوسط قرار دارند استفاده می شود و تعداد 20 تا 30 برگچه برای هر نمونه کافی است . سالانه 15 درصد ازت

معدنی خاک از طریق آبشوئی، زهکشی وفرسایش از دسترس خارج می شود.

3-1 کمبود ازت و علائم آن

2 درصد ازت در ماده خشک می باشند . علائم کمبود ازت در /1-1/ برگهای ک ه دچار کمبود ازت هستند معمولا " حاوی 7

مراحل اولیه به صورت کم رنگ شدن شاخ و برگ (سبز روشن و بعدا " به زرد مبدل می شوند )، کوچک شدن برگها، کاهش

٣

میوه بستن، کاهش عملکرد و تشکیل میوه های کوچک با مغز کم مشاهده می شود . کمبود ازت میزان کلروفیل و سرعت

فتوسنتز برگهای مسنتر را کاهش می دهد. این برگهای مسن اغلب پیش از بلوغ پژمرده شده و از بین می روند.

4 اثر ازت بر رشد و کارائی برگ - 1

علاوه بر بهبود رنگ برگها، ازت بطر قابل توجهی اندازه برگ را افزایش می دهد . در اوائل ف صل رشد ازت تولید ماده

خشک را در برگها افزایش می دهد . در ادامه فصل، ازت این ماده خشک برگ را حفظ کرده و تولید ماده خشک اندامهای

هوائی و ریشه رانیز افزایش می دهد.

کود ازته بر راندمان تبدیل انرژی نوری به ماده خشک تاثیر می گذارد و تاحدود زیادی مقدار نور دریافت شده را افزایش

می دهد . کاربرد کود ازت باید طوری طراحی شود ( از جمله تقسیط کود ازت ) که رشد اولیه برگ را تشدید کرده و آن را

در سرتا سر فصل رشد تا زمان برداشت میوه حفظ کند . مقدار ازت با میزان کلروفیل برگ و رشد قطری تنه و رشد طولی

سرشاخه ها همبستگی مثبتی دارد. کمبود ازت تسبب کاهش رشد شاخه ها می شود.

5 اثر ازت بر رشد قطری تنه درخت و رشد طولی سر شاخه ها – 1

در باغهای جوانی که در زمینهای نامرغوب با حاصلخیزی کم احداث شده اند

6 اثر ازت بر میوه نشینی و رشد میوه – 1

کمبود ازت میزان تشکیل میوه را کاهش می دهد . میوه تازه تشکیل شده در مراحل اولیه رشد شدیدا " به ازت نیاز دارد . در

تیبهای که میوه بر روی شاخه های جانبی تشکیل می شود، نیاز به ازت بیشتری دارند.

7 اثر ازت بر بیماریها و آفات – 1

کاهش خسارت بیماری آنتراکنوز .آنتراکنوز، یک بیماری لکه برگی عمومی می باشد که می تواند موجب تلف شدن مواد

فتوسنتزی در طی توسعه بیماری و ریزش برگهای نابالغ شود . آلودگی اولیه در بهار بوقوع می پیوندد و در آب و هوای

مرطوب سریعا افزایش می یابد . در نقاط آلودهء سطح برگ، قبل از علائم قابل مشاهده، میزان فتوسنتز کاهش می یابد .

آلودگی شدید معمولا " منجر به ری زش برگهای جوان در دوره تشکیل گلهای ماده و بلوغ مغز میوه می شود .عملیات زراعی

همچون افزایش ازت قابل جذب در فصل رشد در کاهش بیماری موثر است . برای مبارزه با کرم خراط، تقویت درخت با

کودهای ازته

8 اثر ازت در دوره استقرارباغهای احداث شده – 2

ازت کافی برای حداکثر رشد نهالهای تازه کاشته شده لازم است. تولید سیستم ریشه

9 اثر ازت بر عملکرد و کیفیت مغز میوه – 2

زمان تجمع چربی در مغز میوه و افزایش ماده خشک آن در مراحل آخر رشد میوه می باشد . ازت موجب افزایش میزان

پروتئین مغز میوه نیز می شود.

10 پیش بینی نیاز به کود ازت از طریق آنالیز خاک و برگ – 2

11 زمان مصرف و نوع کود مصرفی: – 2

عکس العمل درخت به کود ازت بستگی به شدت کمبود، زمان مصرف، تعداد دفعات مصرف، نحوه مصرف، نوع خاک،

مقدار رطوبت خاک و غیره دارد.

الف) درمناطقی که آب عامل محدودکننده نیست، بهتر است کود ازت در سه نوبت مصرف شود:

- نوبت اول : در اسفند ماه (در اوایل مرحله رشد) 100 کیلوگرم اوره در هکتار

- نوبت دوم : در اواخر اردیبهشت یا اوائل خرداد 100 کیلوگرم اوره در هکتار

۴

- نوبت سوم : در اواسط تیر 10 کیلوگرم اوره در هکتار

اثر ازت نوبت اول در جلوگیری از ریزش گل و میوه

اثر ازت نوبت دوم در سفت شدن دمگل و دیواره های میوه

اثر ازت نوبت سوم در جلوگیری از کمبود ازت در برگها و جلوگیری از پیری زودرس آنها و پر شدن مغز میوه

ب) در مناطق کم باران و کم آب که بارندگی و ذخیره رطوبت خاک کم بوده ازت بهتراست در اواسط تیر و اواخر تابستان

مصرف شود . وجود ازت و رطوبت مناسب در ابتدای فصل رشد سبب رشد رویشی زیاد می شود و این امر باعث تخلیه

زودتر از موعد رطوبت می گردد . این موضوع همچنین نسبت میوه های کوچک و کم مغز را افزایش می دهد . اگر آب

عامل محدودکننده ای نباشد، حداکثر عملکرد بالقوه را زمانی می توان بدست آور د که تامین ازت در طول فصل رشد در

حد اپتیمم خود باشد . کمبود ازت و ئیدراتهای کربن در زمان گل انگیزی ممکن است سبب کاهش قابل ملاحظه تعداد گل

ماده در درخت شود.

تحقیق نشان داده است که کاربرد ازت در اواخر تابستان در گردوی سیاه امریکائی تولید میوه را افزایش می ده د. در ایالت

میسوری امریکا کاربرد ازت در اواخر تابستان با کاهش شدت بیماری آنتراکنوز یا با تغییر تنظیم کننده های رشد گیاهی که

در تشکیل و نمو گلهای ماده دخالت دارند، سبب افزایش تولید میوه شد . در مطالعه دیگر در میسوری جنوبی نشان داده شد

که در دهه سوم مردادماه ( اواسط اگوست ) کوددهی با کنترل شیمیایی علفهای هرز می تواند بطور معنی داری تولید میوه را

در سال بعد افزایش دهد . در مناطق شمالی تر ( یا در باغهای مناطق مرتفع تر ) کود دهی در اواخر تابستان می تواند سبب

تاخیر در خواب درخت و باعث صدمه سرمای زمستان شود . توافق براین است که افزایش محصولی که از کوددهی در اواخر

تابستان حاصل می شود ناشی از افزایش ازت در داخل سرشاخه ها می باشد و ممکن است تنظیم کننده های رشد گیاهی

مسئول در تشکیل گلهای ماده در جوانه های راکد را تغییر دهد . ازت داده شده ممکن است سبب کاهش بیماریهای برگی

شود بطوریکه برگها به مدت طولانی تر باقی می مانند و مواد ذخیره ای افزایش می یابد.

2 – اثر کودهای آلی:

کودهای حیوانی به دلایل مختلفی مفید هستند و اغلب در زمان خواب درختان مصرف می شوند . بخش اعظم این اثرات

مطلوب ناشی ازکاهش وزن مخصوص ظاهری، افزایش تخلل و نفوذپ ذیری و تهویه پذیری خاک و کاهش مقاومت مکانیکی

و سفتی آن می باشد . اثر اصلی کودهای دامی بر رشد درخت، بیشتر مربوط به اصلاح خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک

می باشد.

برگهای ریخته شده در زیر درختان، 20 درصد ماده خشک تولیدی سالانه را در بر می گیرد که عمدتا در سطح باغ باقی می

مانند و درپاییز پس از برداشت محصول زیر خاک می کنند و جهت تسریع در پوسیده گی بقایای گیاهی پخش 50 کیلوگرم

در هکتار اوره توصیه می شود.

3 - فسفر

فسفر عنصری ضروری در فرایندهای مرتبط با انتقال انرژی است . فسفر در فرآیند انتقال مجدد شرکت می کند و بیشتر از

طریق برداشت میوه از درخت خارج می شود . معمولا" در باغهای جوان لازم است فسفر به صورت کود شیمیایی وکودآلی

به خاک اضافه شود . کاربرد سوپرفسفات در زمستان در درختان جوان گردو موجب افزایش کیفیت میوه ها می شود ولی

درختان بالغ در این مورد عکس العمل کندی نشان می دهند.

-4 پتاسیم

2 درصد بوده ودر این دامنه، علائم کمبود دیده نمی شود. / 1 تا 4 / میزان پتاسیم در برگهای گردو 3

۵

برای هر نهال 500 تا 1000 گرم سولفات پتاسیم و برای هر درخت بارور 1000 تا 2000 گرم از این کود است.

زمان و نحوه مصرف: چالکود توام با سایر کودها در اواخر اسفند یا اوایل بهار

-5 عناصر ریز مغذی

گردو به عناصر کم مصرف روی، منگنز، بر، آهن، نیازمند است . در باغهای تازه احداث شده ذخایر طبیعی خاک، هوادیدگی

کانیها و کودهای آلی قادر به تامین نیازهای درخت به عناصر کم مصرف نمی باشد . برای رشد مناسب و عملکرد بالا لازم

است بع ضی عناصر به کاربرده شوند . در خاکهای عمدتا "شنی یا کم عمق و آهکی ممکن است کمبود روی، آهن و منگنز

دیده شود.

-1 روی -5

روی، یکی از عناصر مهم در کنترل فعالیتهای آنزیمی گیاه می باشد . علائم کمبود روی در اوایل فصل رشد قابل تشخیص

است. در صورت بروز کمبود روی، باز شدن جوانه ها به تاخیر افتاده و برگها کوچک و زرد می شوند.

توصیه عناصرئ ریز مغذی در باغهای بارور گردو بشرح زیر اعلان می گردد :

با مخلوط 5 درهزار اوره، 5 درهزار اسید بوریک و 5 درهزار Fruit-set در درختانی با تاج کوچک محلولپاشی

سولفات روی در پاییز بعد از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ ومرتبه دوم در اوائل یهار زمان متورم شدن جوانه ها.

در روستاهائی که سمپاش ندارند و در درختانی با تاج بزرگ

که محلولپاشی آنها مشکل است توصیه می شود

کود، بصورت چالکود استفاده می شود . برای هر درخت 20 تا 25 کیلوگرم کود دامی پوسیده در زیر سایه انداز درخت

بعلاوه نیم کیلوگرم کود ازت و 250 گرم سولفات روی برای هر در خت در بهاردر داخل چاله هائی به قطر 30 تا 50 سانتی

متر و به عمق 40 تا 50 سانتی متری .محل حفر چاله ها در یک سوم قسمت انتهائی سایه انداز درختان حفر شود . تعداد چهار

چاله برای هر درخت در چهار طرف آن الزامی است . باید مراقبت کرد که کودهای شیمیائی مستقیما روی ریشه ها قرار

نگیرند و حتما لایه ای از ماسه یا خاک بین آن و ریشه ها حائل شود.

نکات مورد توجه :

1 - در گردوهای بالغ اثرات مثبت کودهی بلافاصله دیده نمی شود ولی تاثیر آن را می توان در در از

مدت در تقویت تولید محصول و افزایش کیفیت میوه ها مشاهده کرد . 2 - گسترده ترین کمبود در درختان گردو خصوصا

در خاکهای کم عمق و شنی کمبود ازت می باشد . علت آن کمبود مواد آلی در خاک است . رشد بطئی و کند در باغهای

تازه احداث شده نیز از نشانه های کمبود ازت می باشد . 3- جهت افزایش تهویه خاک و ریشه ها، اصلاح شیوه آبیاری

بی به تشتکی و استفاده از کود پوسیده دامی در فصل پاییز ضروری است . 4- عکس العمل درخت به کود بستگی به Ĥ غرق

عمق خاک، نوع خاک وشیوه آبیاری دارد.

نتیجه گیری

یکی ازعلل کاهش عملکرد درختان بارورگردو در شهرستا ن کلات، عدم کوددهی و ضعف درخت می باشد . این امر

موجب ضعف فیزیولوژیکی و افزایش حساسیت درخت به تنشهای دمائی از جمله کاهش مقاومت سر شاخه ها به سرما و

افزایش حساسیت درخت به تنش خشکی می گردد . بعلت فقرعناصر غذائی در خاکهای کلات، کوددهی جهت رشد مطلوب

و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول و برای تامین طول دوره باردهی طولانی درختان گردو ضروری می باشد.

منابع

۶

دستورالعمل مدیریت و نگهداری باغهای بارورگردو، بهروز رحمانی - مدیریت

جهادکشاورزی کلات

چکیده

[ ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

دانه‌های روغنی از محصولات با ارزش بخش کشاورزی به شمار می‌روند که به عنوان ماده اولیه صنایع روغن‌کشی و تامین کننده نیازهای چربی، پروتئین و ویتامین در حیات موجودات زنده نقش اساسی را ایفا می‌کنند. ‌

دانه‌های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردهای فراوان در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. چرخه صنعت روغن نباتی بر وجود و عدم دانه‌های روغنی استوار است. حمل و نقل دانه‌های روغنی به لحاظ پراکندگی مناطق تولید در سطح کشور از موارد مهم و تاثیرگذار بر هزینه‌های تولید روغن نباتی است. ‌تغییرات تولید دانه‌های روغنی در یک دوره 40 ساله که صنایع روغن‌کشی از تولیدات دانه‌های روغنی کشور بهره‌مند شده‌اند، نشان می‌دهد که در ابتدا تنها از پنبه‌دانه و سپس از دو منبع سویا و آفتابگردان و طی سال‌های اواخر دهه 1370 از سایر محصولات مانند گلرنگ و کلزا استفاده شده است. سایر منابع مانند کنجد به طور محدودی در صنایع روغن کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با اجرای سیاست‌ خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، کشت دانه‌ روغنی که عمده‌ترین آن کلزا است، گسترش پیدا کرده و به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود. با وجود این، حدود 85درصد نیاز کشور به دانه روغنی به صورت دانه یا روغن خام از طریق واردات تامین و در کارخانه‌های روغن‌کشی و فرآوری روغن تبدیل به روغن خوراکی می‌شود. از آنجا که قیمت تمام شده دانه داخلی در مقایسه با قیمت دانه وارداتی بالاتر است، به منظور خرید دانه داخلی توسط کارخانه‌های روغن کشی دو سیاست وجود دارد. یک سیاست می‌تواند پرداخت ضرر و زیان خرید تضمینی دانه روغنی باشد که این سیاست برای دولت بار مالی به همراه دارد.

سیاست دیگر، معافیت از سود بازرگانی دانه روغن وارداتی (به طور خاص دانه سویا) است، به گونه‌ای که زیان خریداران داخلی پوشش داده شود و کمبود دانه روغنی نیز تامین شود.تولید دانه‌های روغنی

ظرفیت‌ها وامکانات تولید دانه‌های روغنی را در کشور می‌توان در سه بخش سطح زیرکشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید مورد بررسی قرارداد. اختلاف فاحش بین متوسط عملکردهای فعلی و عملکردهای تولید کننده برتر (5/4تن در سویا، 6/3 تن در آفتابگردان، 4 تن در گلرنگ، بیش از 8 تن در کلزا و 2 تن در کنجد) بیان کننده امکان افزایش تولید در این زمینه است.

مطالعات انجام شده نشان دهنده ظرفیت بالای منابع آب و خاک کشور برای انجام امور به زراعی و افزایش سطح زیرکشت است و با استفاده از اراضی آیش فعلی و اجرای سیستم‌های جدید آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی و انجام پروژه‌های اصلاح خاک نظیر زهکشی، می‌توان به این ظرفیت‌ها رسید. گرچه بعضی از دانه‌های روغنی از جمله سویا و آفتابگردان به علت ویژگی‌های خاص خود به ویژه تابستانه بودن و عدم توانایی رقابت با محصول پردرآمدی مثل ذرت، چغندرقند، سیب‌زمینی و صیفی در حال حاضر توسعه کمتری دارند اما محصولاتی مثل کلزا و گلرنگ از زمینه بسیار خوبی برای توسعه سطح زیرکشت برخوردارند.

کلزا که در چند سال اخیر کشت آن توسعه یافته است، علاوه بر امکان توسعه قابل توجه زیرکشت در تناوب با غلات (آبی و دیم) و اراضی آیش، به دلیل قرار گرفتن در تناوب اراضی شالیزاری که به طور معمول از اواخر تابستان کشت بعدی برنج بدون استفاده می‌ماند، زمینه بسیار خوبی برای توسعه کشت دارد زراعت گلرنگ نیز به علت کشت پاییزه و بهره‌گیری از نزولات جوی و همچنین تحمل نسبی در مقابل شوری خاک و خشکی (که از عوامل اصلی محدود کننده کشت در کشور ما محسوب می‌شوند)، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش سطح زیرکشت در اراضی دیم و اراضی آبی با محدودیت شوری دارد.

از جمله توانمندی‌ها و قابلیت‌های کشور برای افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌توان به تنوع و گستردگی اقلیمی و امکانات طبیعی کشور برای توسعه کشت انواع دانه‌‌های روغنی، تنوع و تعدد نباتات روغنی قابل کشت و تنوع ارقام با سازگاری بالا با شرایط اقلیمی مختلف به ویژه در کلزا، امکان کشت کلزا و گلرنگ در کشت پاییزه و فصل بارندگی، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله کشت کلزا در اراضی شالیزار بعد از برداشت برنج و تحقق برنامه تناوب کشت مناسب با ورود دانه‌های روغنی با هدف دستیابی به کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد سایر زراعت‌ها از جمله گندم و ذرت اشاره کرد. ‌

میزان تولید انواع مختلف دانه‌های روغنی کشور حدود 393 هزار تن برآورد شده که 22/69 درصد آن از کشت آبی و 78/30درصد آن از کشت دیم به دست آمده است. استان گلستان با 42/42 درصد تولید دانه‌های روغنی کشور از نظر تولید در جایگاه نخست تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است و استان‌های مازندران، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب با 92/18، 29/7 و 88/4 درصد تولید دانه‌های روغنی کشور در مقام‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند. چهار استان ذکر شده در مجموع 51/73 درصد تولید را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین تولید انواع مختلف دانه‌های روغنی کشور با 22 تن به استان تهران تعلق دارد.‌

بازده تولید در هکتار دانه‌های روغنی آبی کشور 1740 کیلوگرم و عملکرد دیم 1366 کیلوگرم است. بیشترین عملکرد آبی با 4090 کیلوگرم متعلق به استان گیلان است و کمترین آن با 649 کیلوگرم به استان هرمزگان تعلق دارد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه‌های روغنی دیم به ترتیب با 2417 کیلوگرم و 101 کیلوگرم در هکتار به استان‌های گیلان و قم اختصاص دارد.آفتابگردان‌

گیاهی است در دو نوع روغنی و آجیلی که انواع آجیلی آن دارای روغن کمتر و ترکیب اسیدهای چرب مخصوصی بوده و انواع روغنی آن دارای 43 تا 49 درصد روغن در ارقام گرده‌افشان آزاد با هیبریدهای جدید است. آفتابگردان درکشت اول و کشت دوم و در شرایط آبی و دیم تولید می‌شود.

حداکثر عملکردها در شرایط مطلوب در حد 4200 تا 4500 کیلوگرم در هکتار در اراضی آبی و در حد 2500 کیلوگرم در هکتار اراضی دیم بسته به نوع و زمان کشت و مراقبت‌های زراعی حاصل شده است. کشت مکانیزه آفتابگردان نیز امکان‌پذیر است.‌

کشت مستمر آفتابگردان در ایران با سطح 1791 هکتار آغاز شده و مقدار آن در سال 1385 به 28500 هکتاررسیده است. سطح کشت این محصول در سال‌های گذشته با نوسان‌های شدیدی مواجه بوده است. مناطق گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی و کردستان را می‌توان از مناطق عمده تولید آفتابگردان نام برد.لوبیای روغنی‌

سویا(لوبیا ی روغنی) گیاهی است که بالاترین سطح زیرکشت و تولید دانه‌های روغنی و پروتئینی را در جهان به خود اختصاص داده است.‌

این گیاه در سال 1342 ابتدا توسط گروه صنعتی بهشهر به مازندران وارد شد و مورد کشت قرار گرفت اما چندان موفق نبود. سویا از سال 1346 به عنوان دانه روغنی در بخش‌های مهمی از کشور مورد توجه کشاورزان قرار گرفت.

میزان روغن دردانه سویا 24-18 درصد و میزان پروتئین آن بین 37-32 درصد، متفاوت است. درصد پروتئین در کنجاله 44-43 درصد است. سویا گیاه جالبی است که به طلای زرد گیاهی شهرت دارد. پروتئین آکنده از اسیدهای آمینه اصلی ارزش زیادی به این گیاه می‌دهد و گستره صنایع تبدیلی و تکمیلی آن هم اهمیت این گیاه را دو چندان می‌کند.

ارقام پیشرفته سویا دارای خصوصیات تکامل یافته نظیر مقاومت در برابر آفات و امراض و تنش‌های محیطی است. سویا در زمین‌های کشت ذرت به‌راحتی تولید می‌شود و در تناوب با آن نقش ارزنده‌ای دارد. سویاهای گروه 3 و 4 (در تقسیم‌بندی قدیم در ایران) در مناطق شمالی و مرکزی و گروه 6 و 7 درجنوب مورد کشت قرار گرفته است. مناطق کشت فعلی سویا گلستان، مازندران، مغان، لرستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه است.

سویا درایران در شرایط دیم و آبی در کشت اول و دوم کاشته می‌شود. برخی از کشاورزان عملکردهای مطلوبی در حد 4500 کیلوگرم تا 4700 کیلوگرم در هکتار داشته‌اند که قابل مقایسه با عملکردهای مطلوب درسطح جهان است.

عملکرد سویا نه تنها نسبت به دیگر محصولات روغنی در ایران، بلکه در آسیا و حتی اروپا نیز بالاتر بوده و نشان‌دهنده ظرفیت خوب آن در صورت توجه است. حضور سویا درکشت دوم بعد از گندم، جو، سیب‌زمینی و سایر محصولات و بسیاری از زراعت‌های دیگر درآمد قابل توجهی عاید کشاورزان می‌کند. علاوه بر این تمام عملیات کاشت، داشت و برداشت سویا را می‌توان به صورت تمام مکانیزه انجام داد. صنایع تبدیلی مشتقات سویا نیز دامنه بسیار وسیعی دارد و بیش از 150 مورد را تشکیل می‌دهد و از میان آنها می‌توان به شیر سویا و گوشت مصنوعی مشتق از پروتئین سویا اشاره کرد که در تغذیه نقش عمده‌ای دارند.‌کلزا

کشت کلزا سابقه‌ای طولانی در جهان دارد. ارقامی از کلزا که در ایران کشت می‌شود در دو نوع بهاره و پاییزه قرار دارند. این گیاه با ریشه‌های قوی، بهتر از غلات در کشت‌های پاییزه از میزان رطوبت موجود درخاک بهره می‌گیرد و می‌تواند رطوبت موجود درعمق 100-80 سانتیمتر را به راحتی جذب و مصرف کند.‌

کلزا گیاهی است که می‌تواند سرما را تحمل کند اما با تطبیق حرارت و زمان کاشت بالقوه می‌تواند در شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری (مناطق جنوبی کشور) نیز به خوبی تولید شود.کلزا در بخش عمده‌ای از کشور در تناوب غلات آبی و دیم کشت می‌شود و در این تناوب می‌تواند به حذف علف‌های هرز و کنترل بیماری‌ها کمک کند. بعلاوه به علت تاثیر در حاصلخیزی خاک، در عملکرد محصول بعدی موثر است. کلزا دارای خصوصیات خاصی برای کشت در اغلب اقلیم‌های کشاورزی است. این گیاه در اقلیم‌های چهارگانه ایران (اقلیم‌های سرد، معتدل، نیمه گرمسیر و گرمسیر) با عملکردهای مناسبی در سال‌های اخیر تولید شده و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

کلزا از سال 1352 وارد کشور شد اما برنامه توسعه آن تا سال 1368 متوقف ماند. این محصول از سال 1368 به صورت مزارع تحقیقاتی و آزمایشی و از سال 1375 به صورت مزارع ارزیابی و سازگاری کشت شد اما رشد واقعی کلزا با بهره‌گیری از طرح کلزا از سال 1378 درسطح اقتصادی شروع شده و هرسال رشد فزاینده‌ای داشته است.گلرنگ‌

گلرنگ گیاهی است پرشاخ و برگ که درصد روغن آن در ارقام مختلف بین 27 تا 35 درصد است اما بالاترین درصد روغن در ارقام داخلی، 37 درصد در گونه بومی اصفهانی ارزیابی شده است. گلرنگ با ریشه قوی و طولانی می‌تواند آب را از اعماق زمین جذب و مصرف کند و برگ‌های خاردار و اندام‌های تبدیل شده به خار حداقل تبخیر را در گیاه ایجاد می‌کند. گل‌های گلرنگ منبع قابل توجهی از رنگ‌های طبیعی و فرآوری شده یا نشده است که بهای زیادی دارد و منافع جنبی را در کنار مزیت‌های اصلی آن ایجاد می‌کند.‌

گلرنگ به عنوان دانه روغنی در طول 40 سال گذشته دوبار وارد صحنه زراعت ایران شده است، یکی بین سال‌های 1353 -1346 و دیگری طی سال‌های 1386 - 1378 اما در بین‌ سال‌های پیش از این دو دوره، کشت و مصرف دانه آن به طور آزاد در سطوح ناچیز صورت گرفته است. بالاترین سطح کشت گلرنگ در سال 1384 با 8600 هکتار در یک روند رو به رشد محقق شده است.کنجد

کنجد گیاهی بسیار قدیمی و دارای روغنی بسیار مرغوب است. حدود 110 نوع متفاوت از کنجد گزارش شده که این گونه‌ها نشان‌دهنده تطابق گیاه با شرایط مختلف است. کنجد گرمای زیادی را برای سبز شدن لازم دارد و در تمام ایران به غیر از مناطق خاصی در کشت دوم بدون رقابت با محصولات دیگر کشت می‌شود.

همه ساله به استناد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت دانه‌های روغنی (آفتابگردان، سویا، کلزا و گلرنگ) از سوی دولت تعیین و توسط دستگاه مباشر خریداری می‌شود.

مبنای محاسبه قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی همانند سایر محصولات زراعی براساس احتساب هزینه تولید هر هکتار شامل انواع عملیات کاشت، داشت و برداشت، سود سرمایه در گردش و سود تولیدکننده، سهم ارزش بازدهی زمین و سایر موارد است.

تمام هزینه‌های تولید در محاسبه قیمت تضمینی لحاظ می‌شود، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت همه‌جانبه از کشت این محصول، در بعضی از موارد، از کشاورزان حمایت مضاعف می‌کند،

مانند پرداخت کمک مالی بدون عوض، حمل محصول تولیدی تا در کارخانه و ...‌

تامین بذر اصلاح شده به نرخ مصوب، تامین و توزیع کود شیمیایی به نرخ مصوب، بیمه محصولات در چارچوب دستورالعمل صندوق بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه مستقیم توسط وزارت جهاد کشاورزی، توزیع کیسه مخصوص جمع‌آوری محصول به صورت امانی و بدون دریافت وجه، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری ادوات کشاورزی به کشاورزان کلزاکار که با 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت بازار آزاد صورت می‌گیرد و مابقی مبلغ نیز در قالب تسهیلات بانکی از کشاورزان دریافت می‌شود، پرداخت هزینه‌های تبعی خرید دانه که به طور عمده شامل هزینه‌های جاری شرکت کشت دانه‌های روغنی، مالی و کرایه حمل است و پرداخت یارانه مستقیم برداشت محصول از مهم‌ترین روش‌های حمایت دولت از کشاورزان است.

پرداخت یارانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی است که براساس عوامل متعدد تعیین و به عنوان کمک به منظور پرداخت قسمتی از هزینه‌های تمام شده یک کالا یا خدمات توسط دولت پرداخت می‌شود.در سال 1385 به استناد ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت دستگاه مباشر خرید دانه‌های روغنی تولید داخل از شرکت کشت دانه‌های روغنی به سازمان تعاون روستایی ایران، با هدف پرداخت سریع‌تر بهای محصول کشاورزان و اجتناب از مشکلات سال‌های قبل تغییر یافت.روغن نباتی‌

یکی از کالاهای اساسی سبد خانوار، روغن خوراکی است. هر ساله بخشی از کالاهای اساسی موردنیاز جامعه از جمله روغن توسط دولت تامین و توزیع می‌شود که بابت تامین آن میلیون‌ها دلار ارز و بابت تبدیل و توزیع آن (به لحاظ تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت فروش) میلیاردها ریال از بودجه عمومی هزینه می‌شود.

در این خصوص باید اشاره کرد که دولت از طریق توزیع روغن کالابرگی تنها 4/5 کیلوگرم (کمتر از 40 درصد مصرف سرانه روغن) از نیاز افراد جامعه را تامین می‌کند و مابقی نیاز توسط بخش خصوصی تامین و توزیع می‌شود.

منابع تامین روغن در ایران به طور عمده از طریق واردات روغن خام (و به تازگی واردات دانه روغنی سویا و کلزا) و استخراج روغن از دانه‌های تولیدی داخلی بوده است. عمده منابع داخلی شامل پنبه‌ دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ و در سال‌های اخیر کلزا است.

به طور مثال، در 6 ماهه اول 1387 حدود 692 هزار تن روغن‌نباتی در کارخانه‌های روغن‌نباتی تصفیه و تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است، همچنین 688 هزار تن روغن نباتی از کارخانه‌ها خارج شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد، 239 هزار تن در قالب سهمیه‌های دولتی و 400 هزار تن به صورت فروش آزاد از کارخانه‌ها خارج شد. در این مدت 49 هزار تن روغن‌نباتی صادر شد که نسبت به سال قبل رشدی 72 درصدی را نشان می‌دهد.‌یکی از مشتقات اولیه پس از استحصال روغن از دانه‌های روغنی، کنجاله است. برجسته‌ترین کنجاله‌ها، کنجاله سویا و سپس کلزاست. دو مصرف اصلی کنجاله عبارت‌اند از:

تولید و مصرف پروتئین‌های قابل مصرف انسان به صورت گوشت‌های مصنوعی و مصرف مستقیم کنجاله در جیره غذایی متناسب با ترکیبات مواد در جیره‌های خاص غذایی دام، طیور و آبزیان است.مصرف کنجاله در ایران در چند سال اخیر به علت افزایش تقاضای خوراک دام به طور مستمر رو به افزایش بوده و طی سال‌های گذشته تاکنون از روند رو به رشدی برخوردار است.صنعت روغن کشی

توسعه و رشد صنایع روغن کشی و صنایع وابسته به آن به طور مستقیم تحت تاثیر میزان مصرف روغن‌نباتی قرار دارد. تا سال 1320در ایران مصرف روغن نباتی رایج نبود و مردم بیشتر از روغن حیوانی استفاده می‌کردند، از این سال به بعد مصرف روغن به میزان بسیار کم رایج شد.

نخستین کارخانه روغن‌کشی در سال 1317 با ظرفیت 3500 تن در سال در منطقه ورامین تاسیس شد. پس از آن نخستین کارخانه روغن‌نباتی هیدروژنه ایران در سال 1331 در شهرری تاسیس شد. تا این موقع روغن نباتی هیدروژنه از کشورهای هلند و آمریکا وارد می‌شود. ‌

ظرفیت و تعداد کارخانه‌های روغن کشی و روغن‌نباتی (تصفیه روغن) از سال 1330 روندی تصاعدی داشت و افزایش ظرفیت و توسعه کارخانه‌ها در دهه 1370 به حداکثر خود رسید به نحوی که کشور از ظرفیت بالایی از تصفیه و روغن‌کشی برخوردار است. ‌

در حال حاضر تعداد 19 واحد کارخانه مجهز به فناوری روغن‌‌کشی به ظرفیت اسمی بیش از 3 میلیون تن در کشور وجود دارند که اکثر آنها علاوه بر خط روغن کشی، خط تصفیه روغن خام را نیز دارا هستند و به طور هم زمان ضمن امکان روغن کشی، کار تصفیه و تولید محصول نهایی روغن نباتی را انجام می‌دهند. ‌حمایت‌های دولت طی سال‌های گذشته از این بخش به شیوه‌های پرداخت تسهیلات بانکی، حمایت تعرفه‌ای از محصولات تولیدی کارخانه‌های روغن‌کشی و اشتغال در صنعت روغن‌کشی بوده است.

[ ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

آیا تا به حال اتفاق افتاده است که نام کسی را که سابقاً ملاقات کرده بودید فراموش کنید؟ یا فراموش کنید فلان وسیله را کجا گذاشته اید یا آیا در ماشین را قفل کردید یا نه؟

مطمئناً چنین اتفاقاتی برای شما هم افتاده است. اما اگر این از دست دادن حافظه مکرراً اتفاق بیفتد و شما توانایی تمرکزتان را از دست بدهید، چه می شود؟

تقویت حافظه

متاسفانه، از دست رفتن حافظه و بالا رفتن سن رابطه ای مستقیم دارند. در اوایل 20 سالگی، مغز شروع به از دست دادن بعضی سلول های عصبی می کند و بدن کمتر مواد شیمیایی مورد نیاز مغز برای درست کار کردن را تولید می کند.

خوشبختانه، شما کارهای زیادی می توانید انجام دهید تا این جریان را کندتر کنید. در اینجا به چند نکته اشاره می کنیم تا با رعایت آن بتوانید حافظه تان را تقویت کنید.

1- غذاهای سالم بخورید

استفاده از یک رژیم غذایی سالم و مناسب نه تنها برای جسمتان مفید است، بلکه برای مغز و حافظه تان نیز لازم است. بر طبق نظرات آکادمی عصب شناسی آمریکا، خوردن میوه ها و سبزیجاتی که حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان هستند؛ مثل توت ها، مرکبات، اسفناج، هویج، کلم بروکلی، گوجه فرنگی و سیب زمینی شیرین می تواند تا 11 درصد احتمال سکته را پایین بیاورد.

تحقیق دیگری نشان می دهد که آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های موجود در ذغال اخته و انگور می تواند توانایی ارتباط سلول های مغزی را با یکدیگر بالا برده و خطر آسیب رسیدن به آنها را پایین آورد.

به جز میوه و سبزیجات، مواد دیگری مثل کارکامین و همچنین ویتامین های B مثل نیاکتین و اسید فولیک نیز در این زمینه کمک کننده هستند و خطر ابتلا به آلزایمر را پایین می آورند.

2- از نوشیدن مشروبات الکلی خودداری کنید

همه می دانند که نوشیدن مشروبات الکلی باعث از دست دادن حافظه به طور موقت می شود. اما محققین دریافته اند که می تواند عوارض طولانی مدت نیز داشته باشد و روی سلول های مغزی تاثیر بگذارد. تاثیر موقتی آن رابطه ای نزدیک با میزان مصرف نوشیدنی دارد. هرچه میزان بیشتری بنوشید، حافظه تان کندتر خواهد شد.

3- جسمتان را ورزش دهید

همه ی ما می دانیم که برای روی فرم نگاه داشتن هیکل و بدنمان باید ورزش کنیم. اما آیا می دانستید که ورزش کردن باعث تقویت حافظه تان نیز می شود؟

ورزش های قلبی-عروقی مانع از دست رفتن حافظه می شود. پزشکان بر این عقیده اند که علت آن است که ورزش گردش خون را در مغز بالا می برد و نمی گذارد بافت های عصبی مغز با بالا رفتن سن به سرعت از بین بروند.

حتماً لازم نیست که دونده ی دوی ماراتن باشید تا حافظه تان تقویت شود. ورزش های جسمی-فکری نیز می توانند با از دست رفتن حافظه مقابله کنند.

4- فکرتان را ورزش دهید

ورزش دادن به فکرتان و به رشد مغزتان کمک می کند. با فعال نگاه داشتن مغزتان، سلول های عصبی مغزتان را ترغیب می کنید تا ارتباطات جدید ایجاد کنند. این مسئله به جز بالا بردن قدرت یادآوری، ظرفیت حافظه را هم بالا می برد و مانع از دست رفتن حافظه می شود.

کارهای بسیاری می توانید برای ورزش دادن و فعال کردن مغزتان انجام دهید. کارهای ساده ای مثل حل جدول، بازی شطرنج و مطالعه کردن از آن دسته هستند. گرفتن آموزش های جدید مثل یادگیری زبانی خارجی یا یک آلت موسیقی نیز می تواند مفید باشد.

5- از مکمل های تقویت کننده حافظه استفاده کنید

علم خیلی وقت است که فایده ی بعضی مکمل های غذایی مثل روی و اسید فولیک را برای تقویت حافظه دریافته است. مکمل های دیگری نیز شناخته شده اند که می توانند به تقویت حافظه کمک کرده و مانع از دست رفتن حافظه با بالا رفتن سن شوند.

ترکیبات این مکمل ها از این قرار است:

آنتی اکسیدان ها که رادیکال های آزاد مخرب را از بین می برند و گیاهانی که سلول های عصبی را از آسیب محافظت می کنند.

مواد مغذی که اکسیژن و گلوکز مغز را بالا می برند.

گیاهانی که به تولید انتقال دهنده های عصبی کمک می کنند.

مکمل های که باعث تقویت حافظه می شوند از این قبیل اند:

جینکو بیلوبا

نام گیاهی بسیار مشهور است که از سالیان دور به عنوان دارویی سنتی برای تقویت حافظه استفاده می شده است. خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد و می تواند از آسیب رسیدن به رگ های خونی در مغز جلوگیری کند. همچنین می تواند جریان خون را در مغز بالا ببرد و با حفظ قابلیت ارتجاعی رگ ها، اکسیژن و مواد مغذی را به سلول ها برساند.

ویتامین های B

از ویتامین های B در بسیاری از عملیات متابولیک بدن استفاده می شود و برای سلامتی عمومی بدن بسیار لازم هستند. در رابطه با مغز دو تا از این ویتامین ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند: ویتامین B12 و اسید فولیک.

ویتامین B12 برای حفظ غلاف میلین(ماده ی سفید چربی که غلاف بعضی اعصاب را می پوشاند و باعث می شود که به درستی کار کنند).

اسید فولیک هم ماده ی بسیار موثری برای مغز است که باعث بهتر کار کردن انتقال دهنده های عصبی می شود. اگر میزان اسید فولیک مغز کم شود، احتمال از دست رفتن حافظه بیشتر می شود.

اسیدهای آمینه

اولین کار آمینو اسیدها این است که به عنوان سدی برای پروتئین ها عمل می کنند. اما انواع بخصوصی از آنها برای تقویت مغز هم کاربرد دارند. به طور مثال تاورین L یک محافظ عصبی قوی است که از سلول های عصبی در مواجه به استرس و فشارها محافظت می کند. پیروگلوتامین L نیز برای متابولیسم سلول های عصبی کاربرد دارند و DMAE نیز مشاهده شده است که باعث تقویت حافظه ی کوتاه مدت می شود.

همیشه هوشیار باشید...

تقویت حافظه باید یکی از کارهای روزانه تان باشد. به یاد داشته باشید که ورزش در این زمینه کمک بسیار زیادی به شما می کند.

حواستان باشد که مکمل هایتان را هم حتماً استفاده کنید.

[ ۱٠ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

حجامت دارای سابقه تاریخی هفت هزار ساله می باشد.

حجامت چیست؟

بوسیله حجامت خونهای آلوده و غیر قابل استفاده (مانند روغن سوخته وسایل نقلیه) از بدن خارج می شود. این خونها به مرور زمان در پشت و برخی دیگر از نقاط بدن جمع شده و در فرصتهای مناسب به تدریج توسط بدن خارج می شود اما عملکرد بدن در این زمینه بسیار کند است به گونه ای که به مرور زمان بر تراکم این خونهای آلوده افزوده می شود و سلامتی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

روش حجامت:

محل حجامت پشت کمر است. ابتدا بوسیله لیوان مکش مخصوص خونهای آلوده در نقطه خاصی جمع می شود و سپس توسط تیغ چند خراش سطحی ایجاد می شود. این کار هیچ دردی ندارد. سپس خونهای آلوده وارد لیوان شده و دور ریخته می شود. لیوان و تیغ حجامت استریل و یکبار مصرف می باشند.

حجامت در اسلام:

حجامت در اسلام جایگاه خاصی دارد و در این زمینه حدیثهای فراوانی نقل شده است.

فواید حجامت:

ثابت شده که حجامت برای حدود هفتاد بیماری اثرات پیشگیرانه و درمان کننده دارد. برخی از آثار درمانی و پیشگیرانه حجامت موارد زیر است:
افزایش کلسترول و دی گلیسیرید خون- دیابت غیر وابسته به انسولین- اوره بالا- فشار خون غیر طبیعی «بالا یا پایین» - غلظت خون بالا- مسمومیت غذایی و دارویی- سردرد میگرنی- تنگی رگها- اعتیاد به مواد مخدر- افسردگی- سنگینی سر- اسپاسم عضلانی- رشد ناکافی و کوتاهی قد- لاغری- واریس- کمر درد- آرتروزها- آکنه و بثورات پوستی- کهیر- آفت دهان- ریزش مو - پر مویی بدن- گر گرفتن بدن- تاری دید- خواب رفتگی و بیحسی عضلات- بیماریهای تناسلی زنان- ناهنجاریهای عصبی- کم اشتهایی- کم هوشی - فراموشکاری- جوش صورت- سکته قلبی- مالیخولیا- سرماخوردگی مکرر

عوارض جانبی:

حجامت هیچگونه عارضه ای برای بدن ندارد. اما این افراد می بایست از حجامت خودداری نمایند: زنان باردار- افرادی که در دوران قاعدگی قرار دارند- افرادی که مشکلات انعقادی خون دارند و بیماران هیموفیلی.

قبل از حجامت:

قبل از حجامت معده نباید خالی باشد- بدن خسته نباشد- مایعات بدن در حد مناسب باشد- نزد افرادی حجامت نمایید که پروانه حجامت مورد تایید وزارت بهداشت را دارا باشند- قبل از حجامت یک عدد انار میل نمایید- بهترین زمان برای حجامت در هفته طبق احادیث معصومین عصر دوشنبه است- از حجامت در صبح زود و بخصوص قبل از صبحانه جدا پرهیز نمایید- بهترین زمان برای حجامت در سال اوایل بهار و پاییز است.

بعد از حجامت:

تا ۱۲ ساعت بعد از حجامت از مصرف لبنیات مانند شیر - خامه- کره- پنیر- بستنی-ماست- دوغ- کشک و نیز غذاهای ترش مزه خودداری نمایید- مصرف عسل بلافاصله بعد از حجامت توصیه می شود- صبح روز بعد از حجامت محل حجامت را با آب خالی و بدون ماساژ و شامپو بشویید.

اسامی برخی بیماریهای درمان شده با حجامت :

1- افزایش کلسترول و تری‌گلیسرید (چربی خون بالا) 2- اوره بالای خون
3- فشار خون بالا 4- فشار خون پائین
5- غلظت خون بالا (پلی‌سایتمی) 6- سرماخوردگی‌های مکرر
7- آنمی فقر آهن 8- سرخجه
9- آبله مرغان 10- سرخک
11- زونا 12- اوریون
13- پنومونی 14- مخملک
15- آنفلوانزا 16- ایکترفیزیولوژیک
17- دیسمنوره 18- الیگومنوره
19- آمنوره 20- هایپومنوره
21- هایپرمنوره 22- سندرم پره کلماتریک
23- سندرم کلماتریک 24- کیست تخمدان
25- مسمومیت داروئی 26- مسمومیت غذائی
27- مسمومیت شیمیائی و گازهای شیمیائی 28- سردرد میگرنی
29- سردرد عصبی 30- دردهای کهنه و مزمن اندام‌ها
31- سندرم خستگی مزمن بدن 32- اسپاسم عضلانی
33- کاهش رشد و کوتاهی قد 34- لاغری
35- سیاتالژی (درد سیاتیک) 36- سندرم کانال کارپ
37- دیسکوپاتی‌ها 38- کمردرد Low back pain
39- آرتروز کتف و زانو 40- آکنه و بثورات پوستی
41- کهیر 42- اگزما
43- درماتیت تماسی 44- خارش پوستی
45- آفت دهان 46- تعریق فراوان بدن
47- گر گرفتگی بدن 48- پولیپ بینی
49- ناخنک چشم 50- اپیستاکسی مکرر
51- بلزپالزی (فلج عصب صورت) 52- PTSD
53- تصلب شرائین 54- گرفتگی عروق کرونر
55- Cheat pain (درد قفسه سینه) 56- طپش قلب، آریتمی‌های قلبی و p.v.c
57- اعتیاد داروئی 58- اعتیاد به سیگار و مواد مخدر
59- هیپرتیروئیدی 60- هیپوتیروئیدی
61- افسردگی 62- سنگینی سر
63- اختلالات رفتاری کودکان 64- آلرژی
65- آلرژی غذائی 66- آسم آلرژیک
67- آسم 68- رماتیسم

69- دندان قروچه 70- هموروئید 

[ ۱٠ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

 یاد ایامی ...

[ ٥ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ] [ ترکمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

روستای ترکمان (منگاوی سابق ) از توابع دهستان ترک غربی جوکار شهرستان ملایر واقع در استان همدان می باشد این وبلاگ جهت معرفی روستا و آداب و رسوم آن در دهه فجر سال 1385 راه اندازی شده است .
صفحات اختصاصی
RSS Feed

FREE UPLOAD CENTER
FREE UPLOAD CENTER
FREE UPLOAD CENTER
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

☆TURK music☆

Habibiyan


FREE UPLOAD CENTER