دایی عزیز

گفتمش نقاش را  از زندگی نقشی بکش  

 با قلم  عکس حبابی بر لب  دریا   کشید

بدینوسیله از کلیه  دوستان ،آشنایان و همکاران  عزیز و گرامی که در مراسم  تشیع، تدفین و  ترحیم  دایی عزیزمان  معلم  فداکار و امدادگری  دلسوز  حضور یافته و  سبد سبد  فاتحه  و اخلاص نثار روح  ملکوتی اش نمودند  تقدیر و تشکر نموده  امیدواریم  زحمات شما را  در مجالس شادی  و سرور جبران نماییم .

ترکمان ،  شیری ، یونسی ، موسوی  و الطافی