احاديثی از امام حسين (ع)

پای  درس  امام حسین (ع)

*  قناعت  سبب آسایش تن  است .

* همنشینی با  افراد لاابالی موجب  بد گمانی  است .

*  از ستم  کردن  بر  آن کس که   جز خدا کسی  را ندارد دوری کن .

*  کسیکه  بخشنده  باشد بزرگ شود و هرکه تنگ  نظر  باشد خوار  شود .

*  در بزرگواریها  پیشی گیرید و  برای بهره  برداری  از فرصتها شتاب کنید .

*  از کسانی مباش که از گناه دیگران ترسناکند و از  عاقبت گناه خود غافل .

*  هرگاه   شنیدی شخصی  به  آبروی  دیگران می  تازد  سعی کن  ترا نشناسد .

*  هر کس گره از کار مسلمانی بگشاید  خداوند  در  دنیا و آخرت گره از کارش خواهد گشود . 

منبع احادیث  روضه   بحار

/ 0 نظر / 8 بازدید