توسل به حضرت رضا (ع )

یادم می آید بعضی ها می آمدند به مرحوم حاج ملاآقاجان  می گفتند آقا ما هر کاری می کنیم پیشرفت معنوی نداریم – می گفت بروید مشهد ، توسل به حضرت رضا (ع ) خیلی کار انجام می دهد ، ثواب هزار حجّ و هزار عمره را دارد حضرت فرمود : من و آباام در روز قیامت شفعااش هستیم  ،  و در روایت دیگر هست که هر کس مرا زیارت کند من سه جا به زیارتش

می آیم : عند الصراط، عند المیزان، عند تطایر الکتب . بزرگواری را ببینید 

چقدر زیاد است، یکدفعه شما رفتی زیارت سه دفعه حضرت می آید زیارت

شما . در آن روایت می فرماید که کسی که حضرت رضا را زیارت کند غفر

اللّه له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخّر ، هر چه قبل ها گناه کردی هر چه

بعدش گناه کردی ولو کان مثل عدد النجوم و و قطر الامطار و ورقة الاشجار ،

اگر بخواهم اینها را ترجمه بکنم می ترسم که بعضی سوء استفاده کنند

ولی نه ، گناهان قبلی ات ، جوانی ها هر چه کردی این اواخر هم هر چه

کردی اینها را همه خدا به خاطر زیارت حضرت رضا می بخشد ...

از فرمایشات حضرت استاد سید حسن ابطحی در جلسات هفتگی توضیح آیات

/ 0 نظر / 11 بازدید