يه سلام تازه

سلام ؛ پدر خوب هستید ؛ می دونم ما شیعه ها و عاشقات خیلی اذیتتون می کنیم

ولی دلمون محکمه که سرورمون خیلی مهربونه

شما که بهتر از من می دونید که من ۲ روزه که دایی شدم ؛البته به لطف و مرحمت شما؛؛

راستش برای اولین بار که دیدمش داشتم از ذوق و شوق می مردم

و به این یاد افتادم که؛کی می شه سیمای نورانی شما را ببینیم

نمی دانم شاید آرزو کردم جای آن بچه باشم ؛آخر گناهی ندارد ؛آخر هنوز نمی داند

دنیا چیست تا به آن آلوده شود ؛؛

همه ما آدما زمانی که یه نفر رو دوست داریم سعی می کنیم ؛ مانند او باشیم

سعی می کنیم خودمان را هم سلیقه و همرنگ او نشان دهیم

اگر چیزی را دوست ندارد ما هم با هزار درد و رنج به خودمون می قبولونیم که آن را دوست نداریم

و اگر چیزی را دوست داشته باشد ما هم به آن ابراز علاقه می کنیم

ولی مگر ما ابراز عشق و مهر نسبت به شمای دوست نمی کنیم پس چطور و با کدام روو

حاضر به انجام گناه می شویم

چگونه حاضر می شویم در تنگاتنگ غربت در میان هزاران گناه آسوده خاطر باشیم

چگونه جمعه های خود را به بطالت و خوش گذرانی می پردازیم

زمانی که مولایمان زجه زنان دعا بر ظهورشان بعد از هزاران هزار سال می کنند

ما چگونه پیروانی هستیم که حجت خدا را نادیده می گیریم

و در موقع مشکلات خودمان را شیعه و دوستدار او می نامیم

ولی دلم به این بیت خوش است :

ما همه دین را زنده کنیم

ما همه بر شب خنده کنیم

ما همه........

خدا یا انتظار را بر ما کوتاه گردان

/ 1 نظر / 6 بازدید
دوست

یگانه نجات دهنده و راهبر ملت ایران آقا پروفسور ابراهیم میرزایی بنیانگذار سازمان ( علم حق و عدالت ) www.alamehaghvaedalat.com وب سایت سازمان علم حق وعدالت parsayan11@gmail.com پست الکترونیکی همراهان علم حق و عدالت www.nazaratemardomi.com سايت نظر خواهي مردمي علم حق و عدالت