نوحه زینب  زینب  با صدای استاد مؤذن  زاده

زینب زینب زینب   کنز حیا زینب     کان وفا زینب 

زینب زینب زینب   درد آشنا زینب   غرق  بلا زینب

                غم  قهرمانی  زهرا نشانی                     ای روح با ایمان جانیم  سنه قوربان

زینب زینب زینب   سرگشته  دوران  آواره  طوفان

زینب زینب زینب   حفظ عهد و پیمان  شیر شه مردان

زینب زینب زینب  محبوبه جانان  قرآننه قوربان

زینب زینب زینب  کنز حیا زینب   کان وفا زینب 

زینب زینب زینب  درد آشنا زینب  غرق  بلا زینب

                غم  قهرمانی  زهرا نشانی                     ای روح با ایمان جانیم  سنه قوربان

زینب زینب زینب   شمشیر دو پهلو دان   برنده  بیان زینب

زینب زینب زینب   قارداش باشه اوستونده  زلفه آقاران زینب

زینب زینب زینب  صحرای مصیبت ده غمنن قوجالان زینب

زینب زینب زینب  قارداش باشونین قانه زلفنده حنا زینب 

زینب زینب زینب  پیمان حَقَ مظهر  قرآنه  اُ لان یاور

زینب زینب زینب  حجب و ادبه مظهر  شأن و شرف منبر

زینب زینب زینب  با این گوزه قان یاشله  باشینده قرا معجر

زینب زینب زینب   زهراسه اُلن گوندن آماج  بلا زینب  

زینب زینب زینب  تعبیر  رسا زینب  تسبیح خدا زینب

زینب زینب زینب  محراب عبادت ده تفسیر  دعا زینب

زینب زینب زینب  پروندۀ خونین شاه  شهدا زینب

زینب زینب زینب   محکم  سوزه اوستونده مردانه دوران زینب

زینب زینب زینب  کاخ  ستم و  ظلم قُل باغله  یخان زینب

زینب زینب زینب  چخ قمچه  دگن  باشه محمل ده یاران زینب

زینب زینب زینب  یولّاردا  پرستاره   حبُ الاُسرا زینب

زینب زینب زینب  سر قافله نهضت  اُ ز نهضتنه قیمت

زینب زینب زینب  اولّده گرن  عزت  آخرده چکن ذلت

زینب زینب زینب  آغلار گزه غربتده  قارداشلارونا حسرت

زینب زینب زینب  جان سینه ده سوئلرده   وای بخته قرا زینب

زینب زینب زینب   هم  نایب  زهرایه  هم  دیننه پیرایه

زینب زینب زینب  آقزوندا شیرین سوزلر غمنن دولانان وایه

زینب زینب زینب   ایستکله رقیه سین  قبری اولان همسایه

زینب زینب زینب   هیچ  گور میین عمرینده  بیر لحظه صفا زینب

زینب زینب زینب  جان  نقدنه دین   اوسته ارزان ورن زینب

زینب زینب زینب  غربت  ده  اُلن یالقوز  محتاج کفن زینب

زینب زینب زینب  کنز حیا زینب   کان وفا زینب 

زینب زینب زینب  درد آشنا زینب  غرق  بلا زینب

                غم  قهرمانی  زهرا نشانی                     ای روح با ایمان جانیم  سنه قوربان

/ 2 نظر / 8 بازدید
غلامعلی - مراغه

ياشاسون پيرو زينب خيلی وقت بود دنبال متن اين شعر می گشتم ولی پيدا يش نمی کردم خيلی ممنون که اشعار ناب ترکی را در وبلاگ خودقرار می دهيد .

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.