اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم

و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم

تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد

در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

 بى‏ترديد خداوند داناى آگاه است (13)

/ 0 نظر / 6 بازدید