به من گفتی که دل دریا کن ای دوست
همه دریا از آن ما کن ای دوست
دلم دریا شد و دادم به دستت
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست

دوست

/ 1 نظر / 7 بازدید
زینو

پست یکی مونده به آخرتو دوست داشتم