ضرب المثل های ترکی

1- دلی یه همیشه بایرامدی ( برای دیوانه همیشه عید هست.)
2- پیس تویوخ برک یوموتلار (مرغ زشت تخم هایش سفت است.)
3- کچینین قطوری سر چشمه دن سو ایچر.(بز گر از سر چشمه آب می خورد .)
4- آدی منیم دادی سنین .( به اسم من ولی لذتش مال دیگران.)
5- یا آدان لایق یا آدینا لایق ( در موقع کادو دادن یا لایق خودت باشد یا لایق طرف )
6- یلانا بورون ، الینن سورون .(خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو )
7- مصاحبین باب ایله ، گورن دسین هابیله .( تو اول بگو با کیان دوستی –من آنگه بگویم که تو کیستی.)
8- الله داغینا باخار قار ورر .(خاوند به هر کسی به اندازه لیاقتش میدهد، خلایق هرچه لایق .)
9- سارالا سارالا قالماخدان ، قیزارا قیزارا اولماخ یاخشیدی. (مرگ سرخ به از زندگی ننگین است .)
10- هرنه سالار سان آشووا ، اودا چیخار قاشوقووا (تقریبا ، هرچه کنی بخود کنی – گر همه نیک و بد یا کنی .)
11- بالالی قارقا بال یمز . ( همه چیز برای بچه ها )
12- قیزی اولان قیرمیزی دون گیمز (همه چیز برای دختر ها )
13- قیز قالدوقجا قیزیلا دونر ( دختر هرچه در خانه پدر باند ارزشش زیاد میشود!!)
14- قره قارقانوندا بالاسی اوزینه خوشدی.(بچه کلاغ سیاه هم برای مادرش خوشکل است .)
15- صبریله ن حلوا پیشر ای قورا سنن .(گر صبر کنی ز غوره حلوا سازد.)
16- سوز سوزی گتیرر آرشین بزی (حرف ، حرف می آورد و....)
17- اوزگه آتینا مینن تز دوشر . ( کسی که سوار اسب دیگری شده زود پیاده میشود .)
18- الچیسی گونی اولانون باشونا کولوم اولار .( خواستگار اگر همسر مرد باشد آن عروس خاک تو سرش میشود .)
19- باشوا کول ده اله سن اوجا یردن اله(همت بلند دار که مردان روزگار – باهمت بلند بجائی رسیده اند.)
20- دولنن آیاغا داش دگر .(جوینده یابنده است .)

/ 0 نظر / 17 بازدید