عشق یعنی ...

                        عشق یعنی دل سپردن در الست

 

                         از می وصل الهی مست مست

 

                         عشق یعنی ذکر ناموس خدا

 

                         یاعلی گقتن به زیر دست و پا

 

                         عشق یعنی جلوه صبر خدا

 

                         شرم ایوب نبی از مرتضی

 

                         عشق یعنی صبر در هنگام خشم

 

                          عشق یعنی جای سیلی روی چشم

 

                          عشق بر دل ها شهامت میدهد

 

                         عشق بر غم ها حلاوت می دهد

 

                         عشق بر دلداده فرمان می دهد

 

                        عاشق جان داده را جان می دهد

 

                        عشق باعث شد که دل سامان گرفت

 

                        پشت درب خانه زهرا جان گرفت

 

                        عشق یعنی صحبت بی واهمه

 

                        عشق یعنی انقلاب فاطمه

 

                        عشق یعنی عشق ناب فاطمه

 

                       بیت الاحزان خراب فاطمه

 

                        عشق یعنی صحبت بی واهمه

 

                        حیدره در بند پیش فاطمه

 

                        انکه خود مرد دلیر جنگ بود

 

                        دستگیر فرقه ی صد رنگ بود

 

                         عشق یعنی عاشقی  در تاروپود

 

                         گردش دستان با دست کبود

 

                           عشق یعنی گریه های حیدری

 

                          دختری دنبال نعش مادری

 

                          عشق یعنی قلب  چو آئینه ای

 

                           جای میخ در بروی سینه ای

 

                            عشق یعنی انتظار منتظر

 

                            سینه ای   مجروح   از مسمان در

 

                           عشق یعنی طاعت جان افرین

 

                           رد  خون  سینه بروی زمین

 

 

ای تربت گمگشته ات                     زهرا یا زهرا

 

 دارالسلام انبیا                              زهرا یا زهرا

 

 صحن بقیع خلوتم                          زهرا یا زهرا

 

 بیت الحرام انبیا                            زهرا یا زهرا

 

 تنها نشان احمدی                          زهرا یا زهرا

 

 از کوثر احسان تو                         زهرا یا زهرا

 

 لبریز جام انبیا                             زهرا یا زهرا

/ 0 نظر / 29 بازدید