برخی از راه های پيشگيری از خسارات زيانبار زلزله در روستاها

10) خاور اراك
از جنوب شرقي اراك آغاز شده و تا شمال شهر اراك به طول 60 كيلومتر امتداد مي‌يابد و در صورت جنبش، شرق استان را مي‌لرزاند.
11) آوج
25 كيلومتر طول دارد. توان ايجاد زلزله‌اي به بزرگي 1/6 ريشتر را دارد و جنبش احتمالي آن شمال شرقي استان را مي‌لرزاند.
12) پرندك
40 كيلومتر طول دارد. توان ايجاد زلزله‌اي به بزرگي 4/6 ريشتر را دارد و جنبش احتمالي آن شمال شرقي استان را مي‌لرزاند.

با توجه به اطلاعات موجود از لحاظ ميزان خطر نسبي وقوع زلزله، مناطق مختلف استان طبق جدول زير تقسيم‌بندي مي‌گردد:
رديف نام بخش ميزان خطر نسبي
1 مركزي متوسط تا زياد
2 اسدآباد زياد
3 تويسركان زياد
4 رزن متوسط
5 نهاوند پرخطرترين منطقه استان
6 ملاير متوسط
7 كبود راهنگ متوسط

در نقاط روستايي به ويژه روستاهايي كه در مناطق كوهستاني و كوهپايه‌ها قرار دارند، پتانسيل زمين لغزه زياد است. از اين ميان مي‌توان به روستاهاي چشمه ماهي، دارياب، قلعه علي خان، گيوكي قارلق قشلاق، ابرو، سيمين، كشين، يلفان، ارزانفود، وركانه، عشاق، بابارود، ارزان دريان، كمري  ، منگاوی ، چشمه پهن، علي آباد دمق، زرامين پايين و بالا ، خياران، حاجي آباد، ازناب، كله ماربالا، قشلاق، دره ابراهيم، بيان، ده حيدر، ورآيينه، محمودآباد، قلعه آباد، فاماست، سران، حسين آباد، وشت، برجك، عشوند، گوشه سالار، ده فول، چولك، فقيره، دره مرادبيك، تفريجان، كردبلاغ، ايوك، مرادباغي، حاجي آباد، پل شكسته، ده دليان، دينگله كهريز، رباط شورين، شيرآباد، علي آباد جوركان، رحيم آباد فبارابند، بركت آباد، حيران، طاحون آباد، گنبد چاي، مهيار، گوركز، آقچه خرابه پايين، عربلو، جامي مقصود، گاوخانه، آب هندو، حسين آباد علوي، كريم آباد، علي جوق، شاه كندي، آشاق قلعه و لانيلو اشاره نمود.
در ارتفاعات شمال شرقي استان از جمله در روستاهاي شمال و شمال شرقي ازناب نيز احتمال وقوع زمين‌لرزه در هنگام رويداد زمين‌لرزه‌هاي بزرگ زياد است.
به طور كلي بايد گفت كه روستاها براساس وجود شرايط كشاورزي يعني آب و خاك بنا نهاده شده‌اند و فلسفه ساخت دهات ايران بيشتر وجود آب بوده است و از آن جا كه زون‌هاي گسل‌ها مجاري خوب براي عبور آب هستند، خروج آب چشمه‌ها اكثراً شكستگي‌ها و گسل‌ها بوده‌اند (غير از مناطق آهكي. در بسياري موارد چشمه‌هاي آب در طول گسل‌ها باعث شده است كه روستاها در نزديكي اين چشمه‌ها و در نتيجه در روي زون گسل‌ها ساخته شوند. در چنين محل‌هايي هم پتانسيل گسلش سطحي و هم پتانسيل زمين‌لرزه وجود دارد، لذا به طور سنتي دهات ايران يا در نزديكي گسل‌ها بنا شده‌اند و يا فاصله آن‌ها از گسل بسيار كم بوده است.
با عنايت به اين كه تعداد قابل توجهي از روستاهاي برخوردار از شبكه توزيع آب آشاميدني داراي مخازن آب هوايي هستند و اين مخازن هوايي در داخل روستاها قرار گرفته‌اند و اطراف آن‌ها پر از خانه و مدرسه و ساير مكان‌هاست، در صورت وقوع زلزله اين مخازن هوايي در معرض تخريب و سقوط قرار مي‌گيرند. لذا در اثر سقوط اين مخازن ساختمان‌هاي اطراف آن تخريب مي‌گردد كه منجر به كشته شدن تعدادي از ساكنان آن ساختمان‌ها و وارد آمدن خسارات بر اموال موجود در اين ساختمان‌ها مي‌گردد.
لذا به منظور پيشگيري از تحميل اين خسارات در صورت بروز زمين لرزه نياز است تا حريم مخازن هوايي (حداقل با خريد تا 4 منزل مسكوني اطراف مخازن هوايي) به طور كامل آزاد گردد.
با آزادسازي حريم مخازن هوايي، در صورت وقوع زمين لرزه ديگر شاهد بروز خسارات انساني و مالي ناشي از سقوط منابع هوايي نخواهيم بود.
تعداد روستاهاي برخوردار بالاي 20 خانوار داراي مخازن هوايي در استان همدان جمعاً 209 روستا است و تعداد 100 مخزن فرسوده بلااستفاده نيز در اين روستاها وجود دارد. اگر در اثر وقوع زمين لرزه 40 درصد مخازن هوايي اين روستاها تخريب و با سقوط مواجه شود:
124 = 4/0 × 309
در اثر وقوع زمين لرزه حداقل در 124 روستا با تخريب مخازن مواجه خواهيم شد.

زيان مالي ناشي از تخريب منازل و اماكن اطراف مخازن هوايي:
اگر در اثر وقوع زمين لرزه، حداقل به 3 منزل مسكوني اطراف هر مخزن هوايي خسارت وارد گردد و ميزان خسارت مالي ناشي از تخريب مسكن و وسايل آن حداقل 100 ميليون ريال فرض گردد:
37200 = (100) 3 × 124
با سقوط مخازن هوايي در اثر زلزله 37200 ميليون ريال خسارت ناشي از تخريب منازل و اموال روستاييان بر شركت تحميل مي‌گردد.

خسارات ناشي از كشته شدن ساكنين منازل اطراف مخازن هوايي:
اگر در اثر تخريب منازل مسكوني اطراف مخزن هوايي حداقل 2 نفر جان خود را از دست بدهند
تلفات انساني ناشي از سقوط مخازن هوايي 248 = 2 × 124
از دست دادن عضوي از خانواده ضربات روحي – رواني شديدي بر پيكر خانواده قربانيان وارد مي‌سازد كه به هيچ وجه قابل جبران نيست. با اين حال اگر ميزان ديه هر فرد را حداقل 400 ميليون ريال در نظر بگيريم؛ خسارت ناشي از پرداخت ديه قربانيان به شرح زير است:
ميليون ريال زيان مالي ناشي از پرداخت ديه به خانواده قربانيان 99200 = 400 × 248

ميزان كل خسارات ناشي از سقوط مخازن هوايي در روستاهايي كه مخازن هوايي آن‌ها در اثر وقوع زمين لرزه سقوط مي‌كند:
(خسارات ناشي از تخريب منازل مسكوني اطراف مخازن + خسارت ناشي از پرداخت ديه قربانيان)
ميليون ريال مجموع خسارت ناشي از سقوط مخازن هوايي 136400 = (99200 + 37200)

هزينه آزادسازي حريم كل مخازن هوايي موجود در استان همدان:
اگر در محدوده هر مخزن 4 منزل مسكوني وجود داشته باشد و جهت خريد هر منزل مسكوني، 50 ميليون ريال موردنياز باشد
ميليون ريال هزينه آزادسازي حريم كل مخازن هوايي موجود در استان 61800 = 50 × 4 × 309

ميزان صرفه جويي در هزينه‌هاي شركت در صورت اجراي طرح:
(مجموع خسارات ناشي از سقوط مخازن هوايي – هزينه آزادسازي حريم مخازن هوايي)
ميليون ريال صرفه جويي در هزينه‌هاي شركت 74600 = 61800 – 136400
با خريد اراضي اطراف مخازن هوايي و آزادسازي حريم مخازن هوايي، علاوه بر پيشگيري از تلفات انساني، مي‌توان به ميزان 74600 ميليون ريال در هزينه هاي ناشي از سقوط مخازن هوايي صرفه‌جويي نمود.

جمع آوري مخازن فرسوده:
با توجه به وجود حدود يك صد عدد مخازن هوايي فرسوده و زنگ زده و بلااستفاده در سطح روستاهاي استان همدان و احتمال بروز حادثه و خسارت در زمان وقوع زلزله لزوم جمع آوري آن‌ها به شدت احساس مي‌گردد.
جمع آوري اين مخازن بلااستفاده از محل، ضمن كاهش خسارات جاني و مالي باعث زيباسازي محيط روستا و بخش و شهرستان از ديد مردم، مسافران و توريست‌ها خواهد شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید