علی را گر نداری بی نمازی

اگر گیری وضو با آب زمزم  -  اگر سجاده گردد عرش اعظم

اگر گویی اذان بر بام افلاک   - گراز تکبیر گردد سینه ات چاک

اگر ضرب المثل گردد خضو ات-به حمد و قل هو له در رکوع ات

اگر باشد به توحیدت تعهد   -  اگر گردی شهید هم در تشهد

مبادا بر نماز خود بنازی  -  علی را گر نداری بی نمازی

/ 0 نظر / 11 بازدید