بیماری های درختان میوه

 روی درختان هسته دار هلو، زرد آلو، بادام ، شلیل ، گیلاس، آلو، گوجه سبز دیده می شود اهمیتش روی هلو ، زرد آلو و بادام بیشتر است.

علائم:

روی برگها و میوه ابتدا لکه هایی به رنگ قرمز و کوچک ظاهر می شود به تدریج بزگتر شده و قطرشان به 2-1 میلیمتر یا بیشتر می رسد روی برگها در اطراف این لکه ها هاله زرد رنگی بوجود می آید و دور لکه را می گیرد و قسمت داخلی لکه ، قهوه ای و بافت مرده می شود و می افتد و برگ حالت سوراخ سوراخ به خودش می گیرد.روی میوه لکه ها حالت خشن و کرکی به خود می گیرند.در زردآلو، لکه ها برجسته و بصورت جوش مانند و کوچک و قرمز می باشد.در گیلاس ، آلبالو و گوجه سبز اینها معمولا کمی فرورفته و تیره رنگ هست.روی سرشاخه ها لکه ها به قطر 2-3 میلیمتر به رنگ ارغوانی ظاهر می شود که به تدریج باپیشرفت بیماری قسمت وسط این لکه ها ممکن است بافت مرده شود.

جوانه های آلوده به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره در می آیند و ممکن است بوسیله ترشحات صمغ مانندی پوشیده شوند و به حالت براق در بیایند.

جوانه های آلوده معمولا می میرند و دیگه باز نمی شوند.

در زرد آلو آلودگی جوانه ، برگ ، میوه و شاخه _ در هلو آلودگی جوانه و شاخه _ و در بادام آلودگی برگ و میوه مهم هستند.

آلودگی جوانه و شاخه در هر موقع از پاییز تا بهار ممکن است انجام شود ولی آلودگی برگ و گل در بهار بعد از خارج شدن آنها از جوانه صورت می گیرد.

زمستان گذرانی بصورت رشته های میسلیوم درشاخه ها و جوانه های آلوده انجام می شود و گاهی بصورت کنیدی روی سرشاخه ها و جوانه زمستان گذرانی می کند.

باران نقش مهمی در انتشار این بیماری دارد زیرا کنیدی ها با وزش باد جدا نمی شوند. در حالیکه قطرات باران تعداد زیادی از کنیدی ها را از کنیدی برها جدا می کند و پراکنده می سازد.

روی یک درخت بارندگی نقش مهمی را در پراکنش آلودگی دارد ، آلودگی در پایین درخت خیلی بیشتر است .

کنترل:

سمپاشی پاییزه بعد از ریختن برگها برای جلوگیری از آلودگی های شاخه و جوانه ضروری است.

در آنهایی که آلودگیهای برگ و میوه مهم است سمپاشی بهاره لازم است.

پس در زردآلو هم سمپاشی پاییزه و هم بهاره لازم است و در بادام که آلودگی برگ و میوه مهم است فقط سمپاشی بهاره ضروری است.

 

آفات درختان میوه,  سمپاشی درختان میوه,  افات زردالو,  افات درختان میوه,  افات درخت,  آفات درخت هلو,  بیماری درخت گیلاس,  درخت خرمالو,  آفات زردآلو,  آفات درخت به,  آفات درخت خرمالو,  مگس گیلاس,  افات درختان هلو,  بهترین نهالستانهای میوه در گلستان,  آفات درخت گیلاس,  افت درختان میوه,  آفت درخت,  سم پاشی درختان زردآلو,  آفت درختان میوه,  زمان سمپاشی درختان میوه,  بیماریهای درخت خرمالو,  آفات درخت پسته,  سم پاشی درختان میوه,  سمپاشی درخت گیلاس,  آفت درخت خرمالو,  افات درخت به,  آفت درخت گیلاس,  افات مهم درختان میوه,  آفات درخت بادام,  ریزش برگ میوه نارس,  آفات زرد آلو,  علت ریزش میوه درخت نارس,  سم درخت هلو,  بیماری درخت آلو,  آفات و بیماریهای درخت به,  سموم پاییزه درختان میوه,  افت درخت به,  زمان سمپاشی درختان آلو,  زمان سمپاشی درختان ,  افات درخت بادام,  سم درخت,  علت نارس بودن میوه درختان,  افتهای درخت خرمالو,  سم درخت گیلاس ,  آفات درختان میوه,  بهترین زمان برای سمپاشی درختان میوه,  آفت درختان,  زمان سمپاشی درخت گیلاس,  آفات مهم درختان میوه,  زمان سمپاشی درختان میوه,  افات درخت هلو,  آفات درختان,  سم درختان میوه,  سوسک برگخوار درختان میوه,  آفات درخت زردآلو,  زمان سم پاشی درختان میوه,  آفات درختان میوه,  افت درختان,  آفت درخت زردآلو,  نحوه سمپاشی درختان میوه,  علت ریزش میوه درختان,  کنترل بیولوژیک مگس میوه زیتون,  سنک گلابی چه خسارتی به درختان میوه وارد میکند,  سنک گلابی,  زنبور سیاه گوجه,  افت درخت گیلاس,  شته درختان میوه,  آفت درخت به ,  افات مهم درختان پسته,  بیماریهای درختان هلو و آلو در گلستان,  زمان سمپاشی درخت سیب,  سم زمستانی درختان میوه,  شناسایی آفات درختان میوه,  زمان مبارزه با آفات درختان میوه,  نگهداری از درختان میوه,  سم پاشی درخت گیلاس ,  زمان سمپاشی درختان سیب,  آفات خرمالو,  بیماری های درخت گلابی,  زمان سمپاشی زردالو,  بیماریهای درخت مو,  افات درختان,  سم درخت پسته,  نگهداری درختان میوه,  افات درخت الو,  بهترین سم برای جلو گیری آفث درخت انجیر ,  درختان شل سم پاشی ,  افت درخت الوچه,  زمان سمپاشی - نوع سمپاشی درختان گیلاس,  افت درخت زردالو وقیسی,  گیاه پزشکی درخت خرمالو,  عکس افات درختان میوه,  افات درختان خرمالو,  سم درخت میوه,  افات تنه درخت هلو,  زمان هرس درخت الوچه,  آفات درخت آلبالو و گیلاس,  نحوه هرس درخت ازگیل,  هرس درخت خرمالو,  علتریزش میوه بادام,  زنبور مغز خوار بادام,  علت ریزش میوه و برگ دختان نارس,  بهترین زمان برای سمپاشی زمستانه,  سمپاشی پیش بهاره درختان میوه,  علت نارس بودن میوه ها وریختن آنها از درخت,  مبارزه با افات درختان گیلاس,  دانلود رایگان نرم افزار آفات درختان میوه بهداد,  سمپاشی درخت,  سمپاشی زمستانی درختان میوه,  آفات درخت آلو,  افتهای درخت,  درخت خرمالو,  آفات درختان صنوبر,  نحوه هرس درخت به,  سم درخت البالو,  موقع سم زدن درختان میوه,  آفات پوست خوار درختان آلو,  زمان سمپاشی خرمالو,  موقع سمپاشی درخت گیلاس,  آفت درخت بادام,  بهترین زمان سم پاشی درختان,  آفات گیلاس,  سمپاشی گیلاس,  علت نارس شدن میوه های درختان و ریزش آنها,  آفات و بیماریهای گیاهی خرمالو,  بهترین زمان سم پاشی بهاره در پسته,  علت پیچیدگی برگ آلو,  سموم افات درختان,  سم های درختان,  کودهایه موئثر درخت پسته,  stephannts pyri,  سمپاشی درخت به,  افات درخت مو,  چگونگی مبارزه با آفات درختان میوه,  آفات درخت آلبالو,  زمان سمپاشی درخ گیلاس,  آفتهای درخت گیلاس,  بیماریهای درختان به,  مبارزه با آفات آلوچه,  جلوگیری از ریزش شکوفه گیلاس,  عکس افات مو,  روش مبارزه با کرم ساقه درخت هلو پیشگیری از ان,  زرد آلووآفات وبیمارها,  اموزش پیوند زدن درختان خرمالو,  علت ریزش شکوفه های گیلاس,  سم کرم ساقه خوار درخت,  زمان سمپاشی گیلاس,  سمپاشی درخت مو,  افات درختان میوه

 

 

/ 0 نظر / 100 بازدید